Strona główna

Witamy w Family Circle

Antropogeniczne zmiany klimatyczne są w dużej mierze wynikiem odpadów w wydobyciu, produkcji i konsumpcji zasobów na bardzo dużym i bardzo małym poziomie. Podnoszenie świadomości i edukowanie rodzin jest konieczne, aby zapewnić, że gospodarka cyrkulacyjna zostanie szeroko przyjęta w całej Europie. Rodziny stanowią rdzeń każdej takiej zmiany, jak elementarne elementy społeczeństwa. KOMIKSY dla DZIECI w wieku od 6 do 12 lat przy użyciu zabawnego i prostego języka, aby dać im główną ideę Ekonomii Cyrkularnej!

Proste WEBQUESTY dla TEENAGERÓW w wieku od 13 do 16 lat, wykorzystujące naukę w oparciu o wyzwania, aby umożliwić im zgłębienie podstawowych idei stojących za Ekonomią Cyrkularną!

Zaawansowane WEBQUESTY dla MŁODYCH DORADCÓW w wieku od 17 do 25 lat wykorzystujące technologię Challenged-Based learning, aby umożliwić im poznanie zaawansowanych i eksperckich koncepcji stojących za Ekonimią Cyrkularną!

WARSZTATY PRACY i DORADZTWA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW, GWARANCJÓW i DARMONOGRAMÓW

PROGRAM SZKOLENIOWY– PLANY Dydaktyczne dla SZKOLENIÓW ZAWODOWYCH uczących Ekonomii Cyrkularnej!

Poszerzenie koła o jednego członka rodziny w każdym etapie

Biblioteka komiksów

Czytaj więcej

Wyzwania WebQuest

Czytaj więcej

Plany warsztatów

Czytaj więcej

Program szkolenia w miejscu pracy

Czytaj więcej

Platforma Online Learning

Czytaj więcej

Strona główna

Online Platform

Latest News

Czwarty biuletyn
Czwarty biuletyn
8 lutego, 2022
Czwarty newsletter projektu Family Circle jest już dostępny (more…)
Trzeci biuletyn
Trzeci biuletyn
17 stycznia, 2022
Trzeci newsletter projektu Family Circle jest już dostępny (more…)
Drugi newsletter
Drugi newsletter
26 czerwca, 2020
Drugi biuletyn Family Circle jest już dostępny (more…)

Partners