Hem

Welcome to Family Circle

Den antropogena klimatförändringen är till stor del ett resultat av slöserier, för hög resursutvinning, produktion och konsumtion på bade en internationell och en lokal nivå. Att öka medvetenheten och skapa en utbildningen för familjer krävs för att se till att den cirkulär ekonomi kommer att antas i hela Europa. Familjer är kärnan i samhället deras involvering krävs för att skapa en förändring.

COMIC-STRIPS för barn mellan 6 och 12 år med roligt och enkelt språk för att ge dem huvudidén bakom Circular Economy!

Enkla WEBQUESTs för TONÅRINGAR mellan 13 och 16 år med utmaningsbaserat lärande för att låta dem utforska grundläggande idéer bakom cirkulär ekonomi!

Avancerade WEBQUESTS för unga vuxna mellan 17 och 25 med utmanande-baserat lärande för att ge dem möjlighet att utforska avancerade och expertnivåer bakom cirkulärekonomin!

AKTIVITETER OCH INLÄRINGSÖVNINGAR FÖR FÖRÄLDRAR, VÅRDNADSHAVARE och MOR-FARFÖRÄLDRAR

TRÄNINGSPROGRAM – LÄSPLANER FÖR UTBILDARE/LÄRARE som arbetar med cirkulär ekonomi

Att förändra sättet att leva en familjemedlem i taget!

Serietidningar

Läs mer om

Webfrågeutmaningar

Läs mer om

Workshops lektionsplaneringar

Läs mer om

Utbildningsprogram

Läs mer om

Online lärande plattform

Läs mer om

Hem

Online Platform

Latest News

Fjärde nyhetsbrevet
Fjärde nyhetsbrevet
February 8, 2022
Det fjärde nyhetsbrevet från Family Circle-projektet är nu tillgängligt (more…)
Tredje nyhetsbrevet
Tredje nyhetsbrevet
January 17, 2022
Det tredje nyhetsbrevet från Family Circle-projektet är nu tillgängligt (more…)
Andra nyhetsbrevet
Andra nyhetsbrevet
June 26, 2020
Det andra nyhetsbrevet med Family Circle-projektet är nu tillgängligt .. (more…)

Partners