Partner

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund (fem kommuner 200 km norr om Stockholm). Vi ansvarar för avfallshanteringen i regionen (150 000 invånare). Återvinning är en global utmaning Inte bara ur social och miljömässig synvinkel utan också ur ekonomisk synvinkel. Vi är experter på modern avfallshantering. GA stödjer företag och samhället för att uppnå de tre stora områdena för hållbar utveckling och uppmuntrar olika städer och kommuner att arbeta tillsammans för att vara effektiva. Vi är en organisation som försöker vara framåt. Vi arbetar med dessa frågor både regionalt, nationellt och internationellt.  Vi är ansvariga för 13 återvinningscentraler och erbjuder alla typer av återvinningstjänster.

Besök hemsida

The Rural Hub  etablerades först som en sammanslutning 2012. Den inrättades av en grupp yrkesverksamma inom utbildning, yrkesutbildning och landsbygdsutveckling som ett svar på den ekonomiska krisens inverkan på små landsbygdsbyar och städer i Irland. Som en direkt följd av den recession som följde krisen många landsbygdsområden upplevde högre arbetslöshet än sina urbana motsvarigheter och många invånare blev mer och mer isolerade på grund av de svåra ekonomiska förhållanden som gällde.

Besök hemsida

Storytellme är ett företag som utvecklar produkter och tjänster som kombinerar underhållning med läskunnighet genom personalisering. Den utvecklar också företagslösningar baserade på verktyg för designtänkande, StoryTelling, kreativa designmetoder för lärande och processinnovation. Storytellme arbetar med social marknadsföring (sociala nätverk och nätverkshantering), Engagement-plattformar (digitala verktyg för att skapa engagerande upplevelser för användare genom att uppfylla mål  eller online-utmaningar), och animerad grafik (i interaktivt format och/eller video). StoryTellme har erfarenhet av workshops i skolor med hjälp av innovativa metoder genom gamifierad plattformar (med hjälp av spelmetoder som tillämpas på lärande).

Besök hemsida

CARDET är ett av de ledande forsknings-och utvecklingscentren i Medelhavsområdet med global expertis inom projektdesign och implementering, kapacitetsuppbyggnad och eLearning. CARDET är självständigt knuten till universitet och institutioner från hela världen, såsom Yale University, University of Nicosia och internationella rådet för pedagogiska medier. CARDET har genomfört ett flertal projekt som rör utveckling av kapacitetsuppbyggnad och planering i ungdomsstöd och egenmakt, utbildning och yrkesutbildning, vuxnas lärande, litterationer, digitala verktyg, eLearning, pedagogisk teknik och social integration av marginaliserade grupper. CARDET-teamet har framgångsrikt deltagit i mer än 200 projekt i mer än 40 länder, varav flera stöddes av Europeiska kommissionen, FN: s utvecklingsprogram, Microsoft, samväldet för lärande, internationella myndigheter runt om i världen. En av våra kärnstyrkor är vår förmåga att noggrant planera, implementera, genomföra och utvärdera projekt i olika sammanhang. Ledningsgruppen stöds av 10 styrelseledamöter och en rådgivande nämnd, som alla är internationella veteraner inom utbildning, näringslivet, forskning och utvärdering.
Besök hemsida

Lancaster & Morecambe College (LMC) är en offentlig s högskola för allmän vidareutbildning och den viktigaste leverantören av yrkesutbildning och vuxenutbildning i North Lancashire och South Cumbria. Det årligen har cirka 1500 heltidsstuderande & 3000 deltids-eller arbetsbaserade studenter.

Vi har ca 500 anställda som alla stöttar varandra i delade projekt. LMC: s huvudsakliga uppgift är att utbilda studerande i alla åldrar och förmågor, vilket leder till anställning och/eller akademiska färdigheter som leder till en plats inom högre utbildning. LMC välkomnar studenter i alla åldrar och har väl etablerade kurser i grundläggande färdigheter samt grund lärarutbildning och en rad olika affärskurser.

Besök hemsida

Centrum för utbildning och forskning INNEO är en registrerad förening som agerar i Rzeszow (Polen), som grundades på initiativ av utbildare, forskare och yrkesvägledare som bestämde sig för att arbeta för utbildning och yrkesutbildning för sociala och ekonomiska utveckling. INNEO etablerades 2011 och i nästan två år före registreringen, agerade som enkel förening, som utför aktiviteter såsom föreläsningar, workshops och klasser på en mängd olika ämnen, med stort fokus på IT och entreprenörskap. Merparten av aktiviteterna utfördes inom ramen för det polska programmet Human Capital, med fokus på att bekämpa arbetslösheten och öka de kompetenser som behövs på arbetsmarknaden. Under 2013 har föreningens verksamhet förändrats från lokala projekt till initiativ på europeisk nivå. Besök hemsidan

Besök hemsida

Pandokrator Ltd. är ett litet företag etablerat i Budapest, Ungern. Under de senaste fem åren lyckades Pandokrator samarbeta i 6 EU-utbildningsprojekt:

Dess huvudsakliga forsknings-och åtgärdsområden är icke-formell vuxenutbildning: kompetensutveckling och utbildning, språkundervisning, coachning och mentorskap samt hållbarhet. När det gäller intellektuellt kapital

av företaget har Pandokrators personal lång erfarenhet av formell – på primär-, gymnasie-och universitetsnivå – och icke-formell undervisning, utbildning och akademisk forskning inom följande områden: Matematik – undervisning vid universitet, klimatförändringar – ledande Forskningsgruppen för klimatförändringen vid Ungerska Vetenskapsakademin, interkulturell kompetens inom offentlig utbildning (PhD Research), ansikte mot ansikte och online språkundervisning och granskning i offentlig och privata sektorn, läroplansutveckling i offentlig sektor, trädgårdsodling och Trädgårdsskötsel hållbarhet och många fler..

Besök hemsida

European Center for Quality Ltd grundades 2001 och specialiserar sig på 4 huvudområden:

Management Consulting inom området EU-finansierade projekt

Utformning och leverans av utbildningsprogram för affärsenheter och anställda

Genomförandet av olika initiativ som knyter samman affärs-och Innovations världen med

utbildnings-och yrkesutbildnings sektorerna

Utveckling och genomförande av internationella standarder för kvalitetsstyrning. Företaget arbetar i nära samarbete med ett antal utländska partners, bland annat läroanstalter och universitet, forskningsinstitut, kvalificeringscentra, icke-statliga organisationer, handelskammare, små och medelstoraföretag, etc. ECQ har erfarenhet av att utbilda SMF-chefer och anställda i tillämpningen av olika kvalitetsstandarder. Sedan etableringen ECQ Ltd har utvecklat, genomfört och/eller stött förverkligandet av projekt för mer än 150 företag och i mer än 13 kommuner.

Besök hemsida