Plattform för lärande

Online lärplattform en skräddarsydd, helt mobil, samverkande online lärandemiljö som stöder smartphone och Tablet Access som, som är de vanligaste teknikplattformarna tillgängliga för målgruppen och de mest populära medieenheter som ger tillgång till alla föreslagna resurser.

WebQuest utmaningar kommer att utvecklas på en inledande, mellanliggande, Avancerad och expert nivå. Totalt 32 WebQuest utmaningar kommer att utvecklas.

Workshop lektionsplaner, tips och introduktionsutbildning för föräldrar så attde  bygga sin kunskap och förståelse för den cirkulära ekonomin för att säkerställa att de kan hantera familjens inlärningsmodell hemma.

De kommer att bemöta de specifika utmaningar som de nya resurserna kommer att ge för vuxenutbildare och stödja deras fortlöpande yrkesutveckling så att de kan dra full nytta av de nya resurser som tillhandahålls.