Plattform för lärande

Online lärplattform -en skräddarsydd, helt mobil, samverkande online lärandemiljö som stöder smartphone och Tablet Access som, som är de vanligaste teknikplattformarna tillgängliga för målgruppen och de mest populära medieenheter som ger tillgång till alla föreslagna resurser.