Resultat

1: Ett bibliotek med 12 serier för yngre barn kommer att utformas och produceras på 7 partnerspråk – en av varje månad på året som behandlar ett relevant cirkulärt ämne

2: WebQuest utmaningar kommer att utvecklas på en inledande, mellanliggande, Avancerad och expert nivå. Totalt 32 WebQuest utmaningar kommer att utvecklas.

3: Workshop lektionsplaner, tips och introduktionsutbildning för föräldrar så attde  bygga sin kunskap och förståelse för den cirkulära ekonomin för att säkerställa att de kan hantera familjens inlärningsmodell hemma.

4: In-service Training Programme and Handbook – De kommer att bemöta de specifika utmaningar som de nya resurserna kommer att ge för vuxenutbildare och stödja deras fortlöpande yrkesutveckling så att de kan dra full nytta av de nya resurser som tillhandahålls.

5: Online lärplattform -en skräddarsydd, helt mobil, samverkande online lärandemiljö som stöder smartphone och Tablet Access som, som är de vanligaste teknikplattformarna tillgängliga för målgruppen och de mest populära medieenheter som ger tillgång till alla föreslagna resurser.

När det gäller utbildnings-och inlärningsaktiviteterna kommer alla produkter, resurser och kursmaterial som produceras av konsortiet att finnas tillgängliga som öppna utbildningsresurser för alla berörda parter som registrerar sig hos projektets hemsida. Registreringen kommer att vara kostnadsfri och är endast avsedd som en mekanism för att spåra och mäta användnings-och engagemangsnivåer. Registrering kommer att följa GDPR.