Резултати

Библиотека от 12 комикси за по-малки деца ще бъде създадена на 7 езика – по един комикс за всеки месец от годината, засягащ съответната кръгова тема.

Уеб предизвикателствата ще бъдат разработени на начално, средно, напреднало и експертно ниво. Ще има общо 32 уебкуеста.

Учебни планове за семинари, Съвети и Въвеждащо обучение за родители или настойници, които ще задълбочат техните познания и разбиране за кръговата икономика, за да се гарантира успешния семеен модел на обучение у дома.

In-service Training Programme and Handbook – Съобразени със специфичните предизвикателства, които новите ресурси ще осигурят на обучителите на възрастни, за подпомагане тяхното непрекъснато професионално развитие, така че да могат максимално да се възползват от предоставените нови ресурси.

Онлайн платформа за обучение – съобразена с нуждите, напълно мобилна съвместна онлайн среда за обучение, която поддържа достъп до смартфони и таблети, които, както потвърждават проучванията на партньорите, са най-разпространените технологични платформи, достъпни за целевата група и най-популярните медийни устройства, осигуряващи достъп до всички предложени ресурси.

Що се отнася до дейностите по обучение и учене, след като приключи пилотното тестване на образователния модел, всички продукти, ресурси и учебни пособия, произведени по проекта, ще бъдат достъпни като Отворени образователни ресурси за всички заинтересовани страни, които се регистрират в уебсайта на проекта. Регистрацията ще е безплатна и е предназначена само като механизъм за проследяване и измерване на нивата на използване и ангажираност. Регистрацията ще отговаря на GDPR.