Относно

Описание на проекта

Кръговата икономика се разглежда като неразделна и взаимосвързана част от справедливия преход към общество с по-ниски въглеродни емисии. Докато ранното законодателство очертава първоначалното развитие на кръговата икономика по отношение на отпадъците и рециклирането им, сега е жизненоважно моделът „употреба, повторна употреба“, който е същината на кръговата икономика, да се превърне в „личен“ и „възприет“ от нас, потребителите.

Потребителите са и ще продължат да оказват основното влияние в развитието на кръговата икономика в Европа. С експлозията на социалните медии и огромния брой „дигитални жители“, които почти постоянно се занимават с онлайн дейност, силата на потребителите да осъществят промяна е по-голяма от всякога. Сега са необходими именно програми за осведомяване на потребителите и образователни програми, които се занимават с въпроси от национално и международно значение, като приемане и разработване на модела на кръговата икономика.

 

Цел на проекта

Повишаването на осведомеността и образованието на семействата в цяла Европа са основни предпоставки за преминаването на кръговата икономика към по-последователно и въздействащо бъдеще. Това е основната цел на проект „Family Circle“

 

Специфични цели

Ефективното семейно обучение изисква различните подгрупи от семейството да бъдат взети предвид при проектирането на всички предложени учебни материали. Поради това партньорите по проект Family Circle имат намерение да създадат ресурси за 4 различни подгрупи, а именно:

ДЕЦА на възраст между 6 и 12 години – тези ресурси ще съдържат месечен тематичен комикс, който представя някои от основните идеи, движещи развитието на кръговата икономика;

ТИНЕЙДЖЪРИ на възраст между 13 и 16 години – тези ресурси ще включват поредица от образователни ресурси, базирани на уеб предизвикателства, които ще бъдат за начално и средно ниво;

МЛАДИ ВЪЗРАСТНИ между 17 и 25 години – тези ресурси ще представляват продължение на образователните ресурси, базирани на предизвикателства, но в този случай на ниво за напреднали и експерти;

РОДИТЕЛИ, настойници, баби и дядовци – тези ресурси ще се състоят от поредица от семинари, групови учебни упражнения. Всички разработени ресурси ще бъдат тематично свързани с различните елементи от кръговата икономика.

Партньорите вярват, че тази образователна програма ще бъде успешна в дългосрочен план, само ако уменията на възрастните преподаватели също се развият, за да могат да създават свои собствени комикси и образователни ресурси, базирани на предизвикателства. Обучение за разработване на тези видове материали ще бъде на свободно разположение.

 

Вижте също:

Партньори