Начало

Добре дошли във Family Circle

Антропогенните промени в климата до голяма степен са резултат от отпадъците при добив, производство и потребление на ресурси на всички нива. Необходимо е повишаване на осведомеността и образованието на семействата, за да се гарантира, че кръговата икономика ще стане широко възприета в цяла Европа. Именно семействата са ядрото на всяка такава промяна като съставна част на обществото.

КОМИКСИ, насочени към ДЕЦА на възраст между 6 и 12 години, на забавен и прост език, за да придобият основна представа за кръговата икономика!

Лесни УЕБКУЕСТОВЕ, насочени към ТИНЕЙДЖЪРИ на възраст между 13 и 16 години, използвайки обучение, базирано на предизвикателства, за да изследват основните идеи зад кръговата икономика!

УЕБКУЕСТОВЕ за напреднали, насочени към МЛАДИ ВЪЗРАСТНИ между 17 и 25 години, използвайки обучение, базирано на предизвикателства, за да изследват концепции за напреднали и експерти, свързани с кръговата икономика!

СЕМИНАРИ и ГРУПОВИ УПРАЖНЕНИЯ за РОДИТЕЛИ или НАСТОЙНИЦИ, БАБИ И ДЯДОВЦИ

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ за ОБУЧИТЕЛИ, преподаващи кръгова икономика!

Да огънем Линията в Кръг чрез всеки от членовете на семейството!

Библиотека за комикси

Прочетете повече

Уеб предизвикателства

Прочетете повече

Учебни планове за семинари

Прочетете повече

Обучителна програма

Прочетете повече

Онлайн платформа за обучение

Прочетете повече

Начало

Online Platform

Latest News

Четвърти бюлетин
Четвърти бюлетин
February 8, 2022
Вече е достъпен четвъртият бюлетин на проекта Family Circle (more…)
Трети бюлетин
Трети бюлетин
January 17, 2022
Вече е достъпен третият бюлетин на проекта Family Circle (more…)
Първи бюлетин
Първи бюлетин
June 26, 2020
Вторият бюлетин на Family Circle вече е тук. (more…)

Partners