Комикси

Разработена е библиотека от 12 комикси (по един за всеки месец от годината) за малки деца. Комиксите са на тема кръгова икономика  и са на разположение на всички 7 партньорски езици.
TREOR – Warriors for Change

Комикс 1 – Януари – Управление на отпадъците

Аз съм Треор!
С помощта на моите приятели Реду, Реси и Реюс ще спасим планетата!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Устойчива мода

Комикс 2 – Февруари – Устойчива мода

Аз съм Треор!
Отново съм тук с моите приятели!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Намаляване употребата на химикали

Комикс 3 – Март – Намаляване употребата на химикали

Хайде да си поговорим за намаляване употребата на вредни химикали!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

Комикс 4 – април – ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

Какво е Денят на Земята

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Хранителен отпадък

Комикс 5 – май – Хранителен отпадък

Какво е хранителен отпадък?

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Проблематичната пластмаса

Комикс 6 – юни – Проблематичната пластмаса

Хайде да си поговорим за проблематичната пластмаса!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Пестене на вода

Комикс 7 – Юли – Пестене на вода

Виж нашите идеи за пестене на вода!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Замърсяване на океаните

Комикс 8 – Август – Замърсяване на океаните

Действай и се приседини към нас, за да спрем замърсяването на океаните и моретата!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Транспорт

Комикс 9 – Септември – Транспорт

Хайде да си поговорим за транспорта!

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Енергийна ефективност

Комикс 10 – Октомври – Енергийна ефективност

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Климатични промени

Комикс 11 – Ноември – Климатични промени

Прочетете ПовечеΤΡΕΟΡ – Намаляване на коледните отпадъци

Комикс 12 – Декември – Намаляване на коледните отпадъци

Коледа е!

Прочетете Повече