Обучителна платформа

Онлайн платформа за обучение – съобразена с нуждите, напълно мобилна съвместна онлайн среда за обучение, която поддържа достъп до смартфони и таблети, които, както потвърждават проучванията на партньорите, са най-разпространените технологични платформи, достъпни за целевата група и най-популярните медийни устройства, осигуряващи достъп до всички предложени ресурси.