е-платформа

Онлайн платформа за обучение – съобразена с нуждите, напълно мобилна съвместна онлайн среда за обучение, която поддържа достъп до смартфони и таблети, които, както потвърждават проучванията на партньорите, са най-разпространените технологични платформи, достъпни за целевата група и най-популярните медийни устройства, осигуряващи достъп до всички предложени ресурси.

Съобразени със специфичните предизвикателства, които новите ресурси ще осигурят на обучителите на възрастни, за подпомагане тяхното непрекъснато професионално развитие, така че да могат максимално да се възползват от предоставените нови ресурси.

Учебни планове за семинари, Съвети и Въвеждащо обучение за родители или настойници, които ще задълбочат техните познания и разбиране за кръговата икономика, за да се гарантира успешния семеен модел на обучение у дома.

Уеб предизвикателствата ще бъдат разработени на начално, средно, напреднало и експертно ниво. Ще има общо 32 уебкуеста.