e-Platforma

Platforma Online Learning – dostosowane do potrzeb, w pełni mobilne, współpracujące środowisko do nauki online, które wspiera dostęp do smartfonów i tabletów, które, jak potwierdziły partnerskie badania, są najbardziej powszechnymi platformami technologicznymi dostępnymi dla grupy docelowej oraz najpopularniejszymi urządzeniami medialnymi zapewniającymi dostęp do wszystkich proponowanych zasobów.

Wyzwania WebQuest zostaną opracowane na poziomie wstępnym, pośrednim, zaawansowanym i eksperckim. Łącznie zostaną opracowane 32 wyzwania WebQuest.

Reagowanie na konkretne wyzwania, jakie nowe zasoby zapewnią wychowawcom dorosłych i wspieranie ich stałego rozwoju zawodowego, tak aby mogli w pełni korzystać z nowych zasobów.

Warsztatowe Plany Lekcyjne, Poradniki i Szkolenie wprowadzające dla rodziców w celu zbudowania ich wiedzy i zrozumienia gospodarki cyrkulacyjnej, aby zapewnić im możliwość zarządzania rodzinnym modelem uczenia się w domu.