O projekcie

Przegląd projektu

Ekonomia cyrkularna jest postrzegana jako integralna i współzależna część sprawiedliwego przejścia do społeczeństwa niskoemisyjnego. Podczas gdy wczesne ustawodawstwo określało początkowy rozwój gospodarki obiegowej w zakresie odpadów i recyklingu, obecnie kluczowe znaczenie ma to, aby polityka doprowadziła do sukcesu modelu „use, reuse”, który leży u podstaw gospodarki obiegowej, aby stał się on „własnością” i „rozwijany” przez nas, konsumentów.

Konsumenci są i nadal będą głównymi czynnikami wpływającymi na rozwój gospodarki cyrkulacyjnej w Europie. W obliczu eksplozji mediów społecznościowych i ogromnej liczby „cyfrowych tubylców”, którzy niemal na stałe angażują się w działalność internetową, siła konsumentów do wprowadzania zmian jest większa niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie potrzebne są programy uświadamiające i edukacyjne dotyczące kwestii o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, takie jak przyjęcie i rozwój modelu gospodarki cyrkulacyjnej.

 

Cel projektu

Podnoszenie świadomości i edukacja dla rodzin w całej Europie są kluczowymi elementami, które pozwolą na ukończenie cyklu koniunkturalnego w bardziej spójnej i efektywnej przyszłości. To jest główny cel projektu „Family Circle”.

 

Specyficzne cele

Skuteczne uczenie się w rodzinie wymaga, aby przy projektowaniu wszelkich proponowanych materiałów edukacyjnych uwzględniono różne podgrupy rodziny. W tym projekcie Koło Rodzinne, intencją partnerów jest stworzenie materiałów dla 4 różnych podgrup, a mianowicie:

DZIECI w wieku od 6 do 12 lat – zasoby te będą zawierały comiesięczny komiks tematyczny, który wprowadza niektóre z głównych idei napędzających rozwój gospodarki cyrkulacyjnej;

NASTOLATKI w wieku od 13 do 16 lat – zasoby te będą obejmowały szereg zasobów edukacyjnych opartych na wyzwaniach, które zostaną opracowane na poziomie wstępnym i pośrednim;

MŁODZI DOROŚLI w wieku od 17 do 25 lat – zasoby te będą stanowić kontynuację zasobów edukacyjnych opartych na wyzwaniach, ale przy tej okazji będą dostępne na poziomie zaawansowanym i eksperckim;

RODZICE, opiekunowie i dziadkowie – zasoby te będą obejmować serię warsztatowych, grupowych ćwiczeń edukacyjnych.

Wszystkie opracowane materiały będą dotyczyły różnych elementów gospodarki obiegowej.

Partnerzy wierzą, że ten program edukacyjny odniesie sukces na dłuższą metę tylko wtedy, gdy zostaną rozwinięte umiejętności wychowawców dorosłych, które pozwolą im na tworzenie własnych komiksów i zasobów edukacyjnych opartych na wyzwaniach. Szkolenie mające na celu opracowanie tego typu materiałów na temat dostępnego open source.

 

Zobacz też:

Partnerzy