Om

Projektöversikt

Den cirkulära ekonomin ses som en integrerad och ömsesidigt beroende del av en rättvis övergång till ett samhälle med lägre koldioxidutsläpp. Även om den tidiga lagstiftningen inramade den inledande utvecklingen av den cirkulära ekonomin när det gäller avfall och återanvändning är det nu viktigt för den politik som ledde till en framgångsrik ”användning, återanvändning”-modell i hjärtat av den cirkulära ekonomin för att bli ”ägd” och ”utvecklad” av oss, Konsumenterna.

Konsumenterna har, och kommer att fortsätta att ha stora inflytande i utvecklingen av den cirkulära ekonomin i Europa. Med explosionen av sociala medier och det stora antalet ”digitala infödda” som är nästan permanent engagerade i online-verksamhet, är kraften hos konsumenterna att verkställa förändring större än någonsin tidigare. Det som nu behövs är konsumentmedvetenhet och utbildningsprogram som behandlar frågor av nationell och internationell betydelse, som att anta och utveckla modellen för den cirkulära ekonomin.

 

Projektets syfte

Medvetandehöjande åtgärder och utbildning för familjer i hela Europa är nyckelingredienser, för att öka den cirkulära ekonomin till en mer sammanhängande och effektfull framtid. Det är projektets huvudmål.

 

Särskilda mål

I en effektiv inlärning kräver att olika åldersgrupper i  familjen beaktas vid utformningen av alla föreslagna utbildningsmaterialet. För detta Family circle projekt är det avsikten att skapa resurser för 4 olika undergrupper nämligen:

BARN mellan 6 och 12 år – dessa resurser kommer att bestå av en månatlig temaserie som introducerar några av de viktigaste idéerna som driver utvecklingen av den cirkulära ekonomin;

TONÅRINGAR mellan 13 och 16 år – dessa resurser kommer att bestå av en rad utmaningsbaserade utbildningsövningar som kommer att tas upp på introduktions-och mellannivå.

UNGA vuxna mellan 17 och 25 år – dessa resurser kommer att bestå av en fortsättning på de utmanings baserade utbildningsövningar, men vid detta tillfälle har det gällt avancerade och expertnivåer.

FÖRÄLDRAR, vårdnadshavare och far-och morföräldrar – dessa resurser kommer att bestå av en serie workshopsbaserade gruppinlärningsövningar.

Alla övningar som utvecklas kommer att vara tematiska kring olika delar av den cirkulära ekonomin.

Projektpartnerna tror att detta utbildningsprogram kommer bara att vara framgångsrika på lång sikt om kompetensen hos vuxna pedagoger också utvecklas för att ge dem möjlighet att producera sina egna serier och skapa egna utmanande pedagogiska övningar. Utbildning för att utveckla dessa typer av material/övningar på tillgänglig öppen plattform .

 

Se även:

Partner