Σχετικά

Επισκόπηση προγράμματος

Η Κυκλική Οικονομία θεωρείται ως ένα αναπόσπαστο και αλληλεξαρτώμενο κομμάτι μιας δίκαιης μετάβασης σε μια κοινωνία με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ενώ αρχικά οι νομοθεσίες πλαισίωσαν την αρχική εξέλιξη της Κυκλικής Οικονομίας σε σχέση με τα Απόβλητα και την Ανακύκλωση, είναι απαραίτητο πλέον, για την επιτυχία του μοντέλου «χρήση, επαναχρησιμοποίηση» που βρίσκεται στην καρδιά της κυκλικής οικονομίας να γίνει κτήμα μας και να αναπτυχθεί από εμάς, τους καταναλωτές.

Οι καταναλωτές είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι σημαντικοί παράγοντες επηρεασμού της ανάπτυξης της Κυκλικής Οικονομίας στην Ευρώπη. Με την εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τον τεράστιο αριθμό «ψηφιακών γηγενών» που ασχολούνται σχεδόν μόνιμα με τη διαδικτυακή δραστηριότητα, η δύναμη των καταναλωτών να πραγματοποιούν αλλαγές είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των καταναλωτών που αφορούν θέματα εθνικής και διεθνούς σημασίας, όπως η υιοθέτηση και ανάπτυξη του μοντέλου κυκλικής οικονομίας.

 

Στόχος του προγράμματος

Η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση για τις οικογένειες σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι βασικά συστατικά, για να συμβάλει η Κυκλική Οικονομία σε ένα πιο συνεκτικό μέλλον. Αυτός είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος Family Circle.

 

Συγκεκριμένοι στόχοι

Η αποτελεσματική οικογενειακή μάθηση απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη διάφορα υποσύνολα της οικογένειας στο σχεδιασμό οποιουδήποτε προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού. Στα πλαίσια του προγράμματος Family Circle, η πρόθεση των συνεργατών είναι να δημιουργήσουν πόρους για 4 διαφορετικά υποσύνολα. Συγκεκριμένα για:

ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μεταξύ 6 και 12 ετών – οι πόροι αυτοί θα αποτελούνται από μια μηνιαία έκδοση κόμικ που θα παρουσιάζουν μερικές από τις κύριες ιδέες που οδηγούν στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.

ΕΦΟΙΒΟΙ ηλικίας μεταξύ 13 και 16 ετών – οι πόροι αυτοί θα περιλαμβάνουν μια σειρά εκπαιδευτικών πόρων οι οποίοι θα καλύπτουν το εισαγωγικό και ενδιάμεσο επίπεδο.

ΝΕΑΡΟΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ηλικίας μεταξύ 17 και 25 ετών – οι πόροι αυτοί θα περιλαμβάνουν τη συνέχιση του εκπαιδευτικού υλικού στους έφηβους, αλλά θα καλύπτουν πιο προχωρημένα και εξειδικευμένα επίπεδα.

ΓΟΝΕΙΣ, κηδεμόνες και παππούδες – οι πόροι αυτοί θα περιλαμβάνουν μια σειρά από εργαστηριακών ασκήσεων μάθησης.

Όλοι οι πόροι που θα αναπτυχθούν, θα αφορούν διάφορα στοιχεία της κυκλικής οικονομίας. Οι εταίροι πιστεύουν ότι αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πετύχει μακροπρόθεσμα αν αναπτύχθουν οι δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τους δικούς τους εκπαιδευτικούς πόρους.

 

Δείτε επίσης:

Εταίροι