Γλωσσάριο

Απόβλητα

Τα απόβλητα είναι τα υλικά που δεν συγκαταλέγονται στα κυρίως αγαθά (δηλαδή στα αγαθά που παράγονται για αγορά πχ φαγητά) και τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως περιττά και ανεπιθύμητα. Κάποια απόβλητα μπορεί να παραχθούν μέσα από τη εξόρυξη πρώτων υλών και κατα τη διαδικασία μετατροπής των πρώτων υλών σε τελικά αγαθά (Για παράδειγμα με την εξόρυξη σημαντικών μετάλλων οπως χρυσός, χαλκός κτλ, παράγονται και διάφορες χημικές ουσίες που είναι απόβλητα της διαδικασίας αυτής). Επίσης απόβλητα παράγονται και κατά τη διαδικασία κατανάλωσης τελικών αγαθών όπως τα υπολείμματα φαγητών κ.α. Στα απόβλητα δεν συγκαταλέγονται ανακυκλώσιμα υλικά, ή υλικά τα οποία επαναχρησιμοποιούνται.

Εξοικονόμηση νερού

Η εξοικονόμηση του νερού αναφέρεται στη διατήρηση, τον έλεγχο και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.Για παράδειγμα, να κλείνουμε τη βρύση όταν δεν χρησιμοποιούμε το νερό και να μην πετάμε σκουπίδια και απόβλητα στους υδάτινους πόρους όπως είναι τα ποτάμια και οι λίμνες.

Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα απόβλητα όπως (πλαστικό,γυαλί,μέταλλο, χαρτι κ.α) μετατρέπονται σε καινούργια υλικά για χρήση. Η ανακύκλωση είναι πολύ σημαντική για να μειωθούν οι ποσότητες σκουπιδιών στις χωματερές και να αποφευχθεί η περαιτέρω μόλυνση στο έδαφος, στο νερό και στην ατμόσφαιρα.

Κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση είναι μια μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων όπου τα οργανικά απόβλητα αποσυντίθενται με φυσικές διαδικασίες.Μόνο κάποια απόβλητα θεωρούνται κατάλληλα και χρησιμοποιούνται στη κομποστοποίηση. Υπολείμματα φαγητών όπως φλούδες μπανανών, τσόφλια αυγών, κόκκοι καφέ κτλ είναι κάποια από τα απόβλητα που χρησιμοποιούνται στη κομποστοποίηση.

Κλίμα

Κλίμα ονομάζεται ο μέσος καιρός μιας περιοχής, που προκύπτει από τις μακροχρόνιες (τουλάχιστον 30 χρόνια) παρατηρήσεις των διάφορων μετεωρολογικών στοιχείων.

Καιρός vs Κλιμα

Ο καιρός είναι η κατάσταση της ατμόσφαιρας σε σχέση με τη θερμοκρασία, τα σύννεφα, τη βροχόπτωση, τον αέρα και άλλες μετεωρολογικές συνθήκες. Σε αντίθεση το κλίμα είναι ο μέσος καιρός σε μια μακρόχρόνια περίοδο άνω των 30 χρονών.

Επαναχρησιμοποιήση

Επαναχρησιμοποιήση σημαίνει να χρησιμοποιώ ξανά τα αντικείμενα αντί να τα πετάω στα σκουπίδια.

Επαναπροσδιορισμός

Να βρίσκω καινούργιους τρόπους στη χρήση ενός αντικειμένου. Συνήθως, ο επαναπροσδιορισμός γίνεται με τη χρησιμοποίηση αντικειμένων που θεωρούνταν ως σκουπίδια ή που δεν είχε βρεθέι εναλλακτική χρήση γι’αυτά.

Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση

Η δημιουργική επαναχρησιμοποίηση εκπροσωπεί μια ποικιλία διαδικασιών με τις οποίες τα “παλιά” προϊόντα τροποποιούνται έτσι ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν ως “καινούργια” προϊόντα με μεγαλύτερη αξία.

Μέρα της Γης

Η μέρα της Γης είναι ένα ετήσιο γεγονός που γιορτάζεται σ’ όλο το κόσμο στις 22 Απριλίου για να υποστηρίξει τη προστασία του περιβάλλοντος και να ενημερώσει τις κοινωνίες για τη σημαντικότητα της μακροχρόνιας οικολογικής βιωσιμότητας

Ενέργεια

Είναι η ικανότητα ενός συστήματος να παράγει έργο (κίνηση,θερμότητα κτλ).Υπάρχουν διάφορες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή η οποία δίνει ισχύ στα φυτά αλλά και στα φωτοβολταϊκά πάνελς, τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο όπου με αυτό μπορούν οι μηχανές να λειτουργήσουν.Επίσης χρησημοποιούμε την ενέργεια του σώματος μας για να σηκώσουμε ή να μετακινήσουμε διάφορα αντικείμενα.

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Αναφέρεται στις μεθόδους μείωσης κατανάλωσης ενέργειας με τη χρήση λιγότερης ενέργειας για να επιτευχθεί-παραχθεί η ίδια ποσότητα αποτελέσματος.Για παράδειγμα, μια ενεργειακά αποδοτική λάμπα LED 12 watt χρησιμοποιεί 75-80% λιγότερη ενέργεια από μια κανονική λάμπα 60 watt αλλά ταυτόχρονα παρέχει την ίδια ποσότητα φωτός.

Ανανεώσιμη Ενέργεια

Η ανανεώσιμη ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Οι πηγές αυτές ανανεώνονται με φυσικούς τρόπου όπως για παράδειγμα το ηλικακό φως ανενεώνει την ηλιακή ενεργεια, η αιολική από τον αέρα, η γεωθερμική ενέργεια, οι παλίρροιες, η κυμματική ενέργεια και η βιομάζα.

Υπολείμματα Φαγητού

Τα υπολείμματα φαγητού είναι τρόφιμα τα οποία προορίζονταν για κατανάλωση αλλά έχουν αλλιωθεί κατά τη διαδικασία της μεταφοράς και έτσι είναι ακατάλληλα για κατανάλωση.

Ρύπανση/μόλυνση των ωκεανών

Συμβαίνει όταν διάφορα απόβλητα και σκουπίδια καταλήγουν στο ωκεανό με αποτέλεσμα να βλάπτουν τους θαλάσσιους οργανισμούς και την βιοποικιλότητα.

Κλιματική Αλλαγή

Είναι το παγκόσμιο φαινόμενο της αλλαγής του κλίματος που χαρακτηρίζεται από μεταβολές όπως αύξηση θερμοκρασίας, αλλαγές στη βροχόπτωση, κτλ, οι οποίες προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Αέρια του Θερμοκηπίου

Τα βασικά αέρια του Θερμοκηπίου είναι: οι υδρατμοί (H2O), το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου(N2O) και τα λεγόμενα (F-gases) τα οποία είναι οι υδροφθοράνθρακες (HFCs), οι υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). Οι επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι τεράστιες και πολύ σημαντικές. Αυτά τα άερια αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα στην ατμόσφαιρα από το ρυθμό που δυαλύονται και έτσι οδηγούμαστε στη κλιματική αλλαγή.

Ανθρακικό Αποτύπωμα

Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από τις δραστηριότητες ενός ατόμου (για παράδειγμα η οδήγηση αυτοκινήτου προκαλεί διοξείδιο του άνθρακα το οποίο περιλαμβάνεται στο ανθρακικό αποτύπωμα), μια εταιρίας, μιας υπηρεσίας ή από την παραγωγή ενός προϊόντος.

Καταναλωτισμός

Αναφέρεται στην ιδέα του ότι όταν ξοδέυονται χρήματα για αγορά αγαθών, αυτό βοηθά την οικονομία. Οι πολέμιοι του καταναλωτισμού παραθέτουν ότι ο “απλός” τρόπος ζωής χωρίς καταναλωτισμό είναι καλύτερος για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Αποσύνθεση

Αποσύνθεση των αποβλήτων αναφέρεται σε τεχνικές εξάλειψης όπως οι χωματερές, υπόγεια αποσύνθεση, ανάσχεση και αποτέφρωση.

Οικό-σχεδίαση

Η οικο – σχεδίαση λαμβάνει υπόψην τις περιβαλλοντικές πτυχές όλων των στάδιων της παραγωγικής διαδικασίας ενός προϊόντος, και έτσι σχεδιάζει προϊόντα που έχουν τις μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τον κύκλο ζωής τους.

Χωματερή

Η χωματερή είναι ένα μέρος όπου συλλέγονται τα σκουπίδια μας και εκεί καίγονται και κάποια θάβονται

Βιώσιμη μόδα

Ως βιώσιμη μόδα μπορεί να οριστούν όλα τα ρούχα, παπούτσια και κοσμήματα τα οποία κατασκευάζονται, προωθούνται και πωλούνται με το πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο και λαμβάνοντας υπόψην τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές.

“Γρήγορη” μόδα vs “Αργή” μόδα

Η συνεχής ροή καινούργιων, φθηνών, προσβάσιμων και στη-μόδα προϊόντων στη παγκόσμια αγορα ονομάζεται “γρήγορη μόδα”. H “γρήγορη” κατανάλωση ως αποτέλεσμα αυτής της συνεχούς ροής, επιφέρει ένα τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον όταν γίνεται σε μεγάλη κλίμακα. Η “αργή” μόδα θεωρείτε ως μια εναλλακτική προσέγγιση και βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας (δες βιώσιμη μόδα).

Ορυκτά Καύσιμα

Στα ορυκτά κάυσιμα συμπεριλαμβάνονται το πετρέλαιο, ο άνθρακας, και το φυσικό αέριο τα οποία περιέχουν υδρογονάνθρακες. Για να δημιουργηθούν αυτά τα καύσιμα στο έδαφος της γης, χρειάζονονται εκατομμύρια χρόνια. Σήμερα με την καύση τους σε εργοστάσια , μηχανήματα, αυτοκίνητα κτλ δημιουργούν διοξείδιο του άνθρακα.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα από τα αέρια που αποτελούν την ατμόσφαιρα της Γης. Δημιουργέιται από φυσικούς παράγοντες αλλά και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες όπως για παράδειγμα η καύση ορυκτών καυσίμων. Επίσης είναι το βασικό αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Βιώσιμη Μεταποίηση

Η μέθοδος μεταποίησης που ελαχιστοποιεί τα παραγόμενα απόβλητα και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οικονομία Διαμοιρασμού (Sharing Economy)

Η οικονομία διαμοιρασμού είναι ένα μοντέλο όπου δεν έχουμε ιδιοκτησία σε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Απλά τα χρησιμοποιούμε όταν τα έχουμε ανάγκη μέσα από ένα πρόγραμμα-συμφωνία δανεισμού, χωρίς να είμαστε οι ιδιοκτήτες.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Ο αντίκτυπος που έχει στο περιβάλλον, ένας άνθρωπος, μια εταιρία ή μια δραστηριότητα. Για παράδειγμα, η ποσότητα περιβαλλοντικών πόρων που χρησιμοποιούνται (πχ οι ανθρώποι χρησιμοποιούν/καταναλώνουν πετρέλαιο όταν οδηγούν) και η ποσότητα επικίνδυνων αερίων που παράγονται μέσα από τη χρήση αυτή (ανθρακικό αποτύπωμα).