Εταίροι

Το Gästrike återvinnare είναι μια ένωση δήμων (πέντε δήμοι 200 χλμ βόρεια της Στοκχόλμης). Η ένωση είναι υπέυθυνη για τη διαχείριση των αποβλήτων στην περιοχή (150.000 κάτοικοι). Η ανακύκλωση αποτελεί ένα παγκόσμιο κίνημα. Όχι μόνο από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη, αλλά και από οικονομική άποψη. Η ένωση εξειδικευεται στη σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων. Το GA υποστηρίζει εταιρείες και κοινότητες για την επίτευξη των τριών κύριων κύκλων βιώσιμης ανάπτυξης και ενθαρρύνει διάφορες πόλεις και δήμους να συνεργαστούν για να είναι αποτελεσματικοί. Η ένωση  προσπαθεί να βρίσκεται πάντα μπροστά και εργάζεται με αυτά τα ζητήματα τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια σημαντική οντότητα στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η οποία διαχειρίζεται 13 κέντρα ανακύκλωσης και υπηρεσία ανακύκλωσης.

Δείτε την ιστοσελίδα

Το Rural Hub ιδρύθηκε ως σύνδεσμος το 2012. Δημιουργήθηκε από μια ομάδα επαγγελματιών εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης της υπαίθρου ως απάντηση στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε μικρά αγροτικά χωριά και πόλεις στην Ιρλανδία. Ως άμεση συνέπεια της ύφεσης που ακολούθησε την κρίση, πολλές αγροτικές περιοχές γνώρισαν υψηλότερη ανεργία από τους άλλες περιοχές και πολλοί κάτοικοι έγιναν ολοένα και πιο απομονωμένοι λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν.

Δείτε την ιστοσελίδα

Η Storytellme είναι μια εταιρεία που αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που συνδυάζουν ψυχαγωγία με αλφαβητισμό μέσω της εξατομίκευσης. Επίσης, αναπτύσσει επιχειρηματικές λύσεις βασισμένες στα εργαλεία του Design Thinking, του StoryTelling, σε δημιουργικές μεθοδολογίες σχεδιασμού για την εκμάθηση και την καινοτομία της διαδικασίας. Η Storytellme συνεργάζεται με το Κοινωνικό μάρκετινγκ (κοινωνικά δίκτυα και διαχείριση δικτύου), με Πλατφόρμες Δέσμευσης (ψηφιακά εργαλεία για τη δημιουργία ελκυστικών εμπειριών για τους χρήστες με την επίτευξη στόχων και σκοπών ή διαδικτυακών προκλήσεων) και με κινούμενα γραφικά (με διαδραστική μορφή ή / και βίντεο). Η StoryTellme έχει εμπειρία με εργαστήρια σε σχολεία που χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθοδολογίες μέσω πλατφόρμων παιχνιδιών (με χρήση μεθοδολογιών παιχνιδιών που εφαρμόζονται στη μάθηση).

Δείτε την ιστοσελίδα

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία ΛΤΔ) είναι ένα από τα κορυφαία κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET συνδέεται ανεξάρτητα με πανεπιστήμια και ιδρύματα από όλο τον κόσμο, όπως το Πανεπιστήμιο Yale, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το International Council of Educational Media.

Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα προγράμματα σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων και σχεδιασμού στην υποστήριξη των νέων, την εκπαίδευση και την ΕΕΚ, την εκπαίδευση ενηλίκων, τον γραμματισμό, τα ψηφιακά εργαλεία, την ηλεκτρονική μάθηση, την εκπαιδευτική τεχνολογία και την κοινωνική ένταξη των περιθωριοποιημένων ομάδων.

Η ομάδα υμμετείχε με επιτυχία σε περισσότερα από 200 προγράμματα σε περισσότερες από 40 χώρες, πολλά από τα οποία υποστηρίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, το Commonwealth of Learning, διεθνή οργανισμούς και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι η ικανότητά του οργανισμού να σχεδιάζει, να υλοποιοεί, να εκτελεί και να αξιολογεί με προσοχή προγράμματα σε διάφορα πλαίσια.
Η ομάδα διαχείρισης υποστηρίζεται από 10 μέλη του διοικητικού και συμβουλευτικού συμβουλίου, που είναι όλοι διεθνείς βετεράνοι στον τομέα της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της έρευνας και της αξιολόγησης.

Δείτε την ιστοσελίδα

Το Lancaster & Morecambe College (LMC) είναι ένα κολέγιο του δημόσιου τομέα της Γενικής Εκπαίδευσης και ο κύριος πάροχος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων στο Βόρειο Lancashire και το South Cumbria. Έχει ετησίως περίπου 1500 φοιτητές πλήρους φοίτησης και 3000+ μερικής φοίτησης ή φοιτητές που εργάζονται.

Έχουμε περίπου 500 υπαλλήλους που υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο σε κοινά προγράμματα. Ο κύριος ρόλος της LMC είναι να παρέχει κατάρτιση σε επαγγελματικές δεξιότητες σε φοιτητές όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, με στόχο την απόκτηση απασχόλησης και / ή ακαδημαϊκές δεξιότητες που οδηγούν σε μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το LMC δέχεται φοιτητές όλων των ηλικιών και έχει καθιερωμένα μαθήματα βασικών δεξιοτήτων καθώς και αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και μια σειρά επιχειρηματικών μαθημάτων.

Δείτε την ιστοσελίδα

Το Center for Training and Research INNEO είναι εγγεγραμμένος σύλλογος που λειτουργεί στο Rzeszow (Πολωνία), ο οποίος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία εκπαιδευτών, ερευνητών και επαγγελματικών συμβούλων που αποφάσισαν να εργαστούν για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το INNEO ιδρύθηκε το 2011 και σχεδόν δύο χρόνια πριν από την εγγραφή του, έδρασε ως απλή ένωση, πραγματοποιώντας δραστηριότητες όπως διαλέξεις, εργαστήρια και μαθήματα για διάφορα θέματα, με μεγάλη έμφαση στην πληροφορική και την επιχειρηματικότητα. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του πολωνικού προγράμματος Human Capital, το οποίο επικεντρώθηκε στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην αύξηση των ικανοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας. Το 2013, οι δραστηριότητες της ένωσης έχουν αλλάξει από τοπικά προγράμματα σε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δείτε την ιστοσελίδα

Το Pandokrator Ltd. είναι ένας μικρός οργανισμός με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Τα τελευταία 5 χρόνια κατάφερε να συνεργαστεί σε 6 εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ:

Οι κυριότεροι τομείς έρευνας και δράσης της είναι η εκπαίδευση ενηλίκων: βελτίωση δεξιοτήτων και κατάρτιση, διδασκαλία γλωσσών, coaching και καθοδήγηση, και βιωσιμότητα. Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας, το προσωπικό της Pandokrator έχει δεκαετίες εμπειρίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση και  στην κατάρτιση και την ακαδημαϊκή έρευνα στους τομείς: Μαθηματικά – Διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο, Κλιματική Αλλαγή – Ηγεσία της Ομάδας Ερευνών για την Κλιματική Αλλαγή της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών, Διαπολιτισμική επάρκεια στη δημόσια εκπαίδευση (Διδακτορική έρευνα), Πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακή διδασκαλία ξένων γλωσσών και εξέταση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στον δημόσιο τομέα, Κηπουρική Μηχανολογία και Κηπουρική Βιωσιμότητα και πολλά άλλα.

Δείτε την ιστοσελίδα

Το European Center for Quality Ltd ιδρύθηκε το 2001 και ειδικεύεται σε 4 βασικούς τομείς:

  • Συμβουλευτική Διαχείρισης στον τομέα των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.
  • Σχεδιασμός και παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρηματικές οντότητες και εργαζόμενους
  • Υλοποίηση διαφόρων πρωτοβουλιών που συνδέουν τον κόσμο των επιχειρήσεων και την καινοτομία με τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή διεθνών προτύπων διαχείρισης ποιότητας.

Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με διάφορους ξένους εταίρους, μεταξύ των οποίων είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, κέντρα πιστοποίησης, ΜΚΟ, εμπορικά επιμελητήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Το ECQ έχει εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών και εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην εφαρμογή διάφορων προτύπων ποιότητας. Από την ίδρυσή του το ECQ Ltd. έχει αναπτύξει, υλοποιήσει και / ή υποστηρίξει την υλοποίηση έργων για περισσότερες από 150 επιχειρήσεις και περισσότερους από 13 δήμους.

Δείτε την ιστοσελίδα