Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα – ένα ευέλικτο, πλήρες προσβάσιμο, ομαδικό περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης που υποστηρίζει την πρόσβαση σε smartphones και tablet, τα οποία, όπως έδειξε η έρευνα των συνεργατών, είναι οι πιο δημοφιλείς συσκευές πολυμέσων και παρέχουν πρόσβαση σε όλο το target group.