Διαδικτυακή Πλατφόρμα

Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα – ένα ευέλικτο, πλήρες προσβάσιμο, ομαδικό περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης που υποστηρίζει την πρόσβαση σε smartphones και tablet, τα οποία, όπως έδειξε η έρευνα των συνεργατών, είναι οι πιο δημοφιλείς συσκευές πολυμέσων και παρέχουν πρόσβαση σε όλο το target group.

Διαδικτυακές Εξερευνήσεις – Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εξερευνήσεων σε εισαγωγικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο  αλλά και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Θα αναπτυχθούν συνολικά 32 Διαδικτυακές Εξερευνήσεις.

Σχέδια Μαθήματος Εργαστηρίου και Εισαγωγική Εκπαίδευση για Γονείς, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν την κυκλική οικονομία για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διαχειριστούν το μοντέλο οικογενειακής μάθησης στο σπίτι.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις των εκπαιδευτών και θα στηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τους νέους πόρους.