Παραδοτέα

1: Δημιουργία βιβλιοθήκης 12 κομικ για μικρότερα παιδιά σε 7 γλώσσες – ένα κάθε μήνα και θα αφορά ένα σχετικό θέμα κυκλικής οικονομίας.

2: Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εξερευνήσεων σε εισαγωγικό, ενδιάμεσο και προχωρημένο επίπεδο  αλλά και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Θα αναπτυχθούν συνολικά 32 Διαδικτυακές Εξερευνήσεις.

3: Σχέδια Μαθήματος Εργαστηρίου και Εισαγωγική Εκπαίδευση για Γονείς, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν την κυκλική οικονομία για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διαχειριστούν το μοντέλο οικογενειακής μάθησης στο σπίτι.

4: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις των εκπαιδευτών και θα στηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τους νέους πόρους

5: Διαδικτυακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα – ένα ευέλικτο, πλήρες προσβάσιμο, ομαδικό περιβάλλον διαδικτυακής μάθησης που υποστηρίζει την πρόσβαση σε smartphones και tablet, τα οποία, όπως έδειξε η έρευνα των συνεργατών, είναι οι πιο δημοφιλείς συσκευές πολυμέσων και παρέχουν πρόσβαση σε όλο το target group.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες κατάρτισης και εκμάθησης, μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου, όλα τα προϊόντα, οι πόροι και τα μαθήματα που θα παραχθούν από την κοινοπραξία θα διατεθούν ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι σε κάθε ενδιαφερόμενο που θα κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα του έργου. Η εγγραφή θα είναι δωρεάν και προορίζεται μόνο ως μηχανισμός εντοπισμού και μέτρησης των επιπέδων χρήσης. Η εγγραφή θα συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ (GDPR).