Rezultaty

Biblioteka 12 komiksów dla młodszych dzieci zostanie zaprojektowana i wyprodukowana w 7 językach partnerskich – po jednym w każdym miesiącu roku poświęconym właściwemu tematowi okólnika.

Wyzwania WebQuest zostaną opracowane na poziomie wstępnym, pośrednim, zaawansowanym i eksperckim. Łącznie zostaną opracowane 32 wyzwania WebQuest.

Reagowanie na konkretne wyzwania, jakie nowe zasoby zapewnią wychowawcom dorosłych i wspieranie ich stałego rozwoju zawodowego, tak aby mogli w pełni korzystać z nowych zasobów.

Warsztatowe Plany Lekcyjne, Poradniki i Szkolenie wprowadzające dla rodziców w celu zbudowania ich wiedzy i zrozumienia gospodarki cyrkulacyjnej, aby zapewnić im możliwość zarządzania rodzinnym modelem uczenia się w domu.

Platforma Online Learning – dostosowane do potrzeb, w pełni mobilne, współpracujące środowisko do nauki online, które wspiera dostęp do smartfonów i tabletów, które, jak potwierdziły partnerskie badania, są najbardziej powszechnymi platformami technologicznymi dostępnymi dla grupy docelowej oraz najpopularniejszymi urządzeniami medialnymi zapewniającymi dostęp do wszystkich proponowanych zasobów.

Warsztatowe Plany Lekcyjne, Poradniki i Szkolenie wprowadzające dla rodziców w celu zbudowania ich wiedzy i zrozumienia gospodarki cyrkulacyjnej, aby zapewnić im możliwość zarządzania rodzinnym modelem uczenia się w domu.

Jeśli chodzi o działania szkoleniowe i edukacyjne, po zakończeniu pilotażu modelu edukacyjnego wszystkie produkty, zasoby i oprogramowanie kursowe wytworzone przez konsorcjum będą dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych, którzy zarejestrują się na stronie internetowej projektu.  Rejestracja będzie bezpłatna i ma służyć jedynie jako mechanizm pozwalający na śledzenie i mierzenie poziomu wykorzystania i zaangażowania.  Rejestracja będzie zgodna z GDPR.