Wyzwania WebQuest

Wyzwania WebQuest zostaną opracowane na poziomie wstępnym, pośrednim, zaawansowanym i eksperckim. Łącznie zostaną opracowane 32 wyzwania WebQuest.