Σχέδια Μαθήματος Εργαστηρίου

Σχέδια Μαθήματος Εργαστηρίου και Εισαγωγική Εκπαίδευση για Γονείς, έτσι ώστε να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν την κυκλική οικονομία για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να διαχειριστούν το μοντέλο οικογενειακής μάθησης στο σπίτι.