Workshop, lektionsplanering, tips och Induktionsträning

Workshop lektionsplaner, tips och introduktionsutbildning för föräldrar så attde  bygga sin kunskap och förståelse för den cirkulära ekonomin för att säkerställa att de kan hantera familjens inlärningsmodell hemma.