Учебни планове за семинари, Съвети и Въвеждащо обучение

Учебни планове за семинари, Съвети и Въвеждащо обучение за родители или настойници, които ще задълбочат техните познания и разбиране за кръговата икономика, за да се гарантира успешния семеен модел на обучение у дома.