Program szkolenia w miejscu pracy i podręcznik

Reagowanie na konkretne wyzwania, jakie nowe zasoby zapewnią wychowawcom dorosłych i wspieranie ich stałego rozwoju zawodowego, tak aby mogli w pełni korzystać z nowych zasobów.