Обучителна програма и Наръчник

Съобразени със специфичните предизвикателства, които новите ресурси ще осигурят на обучителите на възрастни, за подпомагане тяхното непрекъснато професионално развитие, така че да могат максимално да се възползват от предоставените нови ресурси.