Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προκλήσεις των εκπαιδευτών και θα στηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τους νέους πόρους