Utbildningsprogram och handbok

De kommer att bemöta de specifika utmaningar som de nya resurserna kommer att ge för vuxenutbildare och stödja deras fortlöpande yrkesutveckling så att de kan dra full nytta av de nya resurser som tillhandahålls.